Personvernerklæring

Personvernerklæring for Somleveien AS

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Somleveien AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Somleveien AS tar personvern på alvor og vil til enhver tid behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Formålet med erklæringen er å forklare når og hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan informasjonen brukes og dine rettigheter i forbindelse med innsamling og oppbevaring av personopplysninger. Personvernerklæringen vil bidra til at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Somleveien AS kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Somleveien AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.
Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Ledelsen i Somleveien AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Somleveien AS.

Hvilke opplysninger registreres om deg

Somleveien AS har to kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir når du melder deg inn som medlem i Somleveien. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaer på Somleveien AS sin nettside. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden.

Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er navn, e-post, telefonnummer, firmanavn, organisasjonsnummer.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-post, telefon og lignende korrespondanse mellom Somleveien AS og deg som en potensielt/eksisterende medlem.

Ved behov vil Somleveien AS kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, som for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Somleveien AS selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvilke lenker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe. Slike opplysninger er aldri knyttet til navn, slik at vi ikke vil kunne identifisere brukere gjennom Google Analytics.

Hvordan brukes personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor medlemmene. Somleveien AS er avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine medlemmer for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Det rettslige grunnlaget for Somleveien AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.

Særlig om bruk av informasjonskapsler

Når du er inne på Somleveien AS’ nettsider, lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data som senere kan leses av oss. Bruken av nettsiden til Somleveien AS kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Informasjonskapsler er små filer som er lastet ned til datamaskinen, for å gi en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapslene brukes til å generere statistikk, og kan brukes i forbindelse med markedsføring av tilbud. Informasjonskapslene registrerer bruken av nettsidene til Somleveien AS og gir blant annet grunnlag for forbedring av disse.

I enkelte tilfeller registreres IP-adressen, hvilke sider du besøker, når du besøker dem, omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser, enhet og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.

Dette gjelder spesielt for informasjonskapsler tilknyttet Google Analytics:

  • Tredjeparts-informasjonskapsel som blir brukt til å hente informasjon om hvordan besøkende benytter nettstedet. Informasjonen blir videresendt og lagret hos Google Inc. IP-adresser blir lagret, men kan ikke bli skilt ut enkeltvis. Google Inc kan overføre den innsamlede informasjonen til tredjepart hvis det er et rettslig grunnlag for det, eller der tredjepart prosesserer informasjonen på Google Incs vegne. Google kan ikke koble IP-adresser til andre data Google Inc. besitter.
  • Formålet med Informasjonen fra Google Analytics er å bedre nettsideopplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre utforming og design mer brukervennlig, forstå brukertrender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Informasjonskapsler kan deaktiveres. Deaktiveres informasjonskapslene kan dette imidlertid svekke funksjonaliteten til nettsiden. Hvis du likevel ønsker at informasjonskapslene deaktiveres, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren. For mer informasjon, se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.

Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen av personopplysninger fra medlemmer er å kunne administrere medlemskapet, sende ut informasjon om tjenester med riktig innhold, kunne ta kontakt/følge opp samt oppfylle forpliktelser knyttet til medlemskapet og for øvrig kunne betjene medlemmers ønsker og forespørsler.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Somleveien AS samler inn via deg og på eget initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss.

Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.
Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonsdeling med tredjeparter

Somleveien AS deler aldri noen personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få forespørsel om samtykke fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Somleveien AS mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge medlemskapet mellom deg og Somleveien AS pågår. Ved opphør i oppdragsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Somleveien AS har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Somleveien AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at alle personopplysninger registrert hos Somleveien AS kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Somleveien AS uansett slette det meste av personopplysninger to år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Somleveien AS har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig.

Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Somleveien AS, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Somleveien AS sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Somleveien AS har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte Somleveien AS å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Somleveien AS når Somleveien AS i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybdekartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst én måned.

Barns personvern

Somleveien AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Somleveien AS vil slettes så raskt det kommer Somleveien AS til kjennskap.

Personvernombud

Somleveien AS har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Somleveien AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Somleveien AS sin personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte virksomheten:

E-post: hallo@somleveien.no
Telefon: (+47) 45 85 20 25

Scroll to top