Bli med

Bli med

Vil du være med i Somleveien?

Gjennom å samarbeide om å markedsføre lokale opplevelser – og derigjennom hverandre – vil medlemsaktører i Somleveien nyte godt av økt tilstrømming av turister og andre som ønsker å tilbringe tid i Sørreisa for lokale aktiviteter og opplevelser.

Det er ønskelig med en bredde av aktører, slik at det samlede tilbudet langs Somleveien blir mangfoldig. Om du ønsker å være en del av Somleveien, kan du ta kontakt for å melde interesse.

Scroll to top